Wibroterapia - łagodzi objawy po udarze mózgu

Wibroterapia, wpływając m.in. na krążenie i przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, stanowi bezpieczną metodę leczenia objawów udaru.

Jak to działa?

Jedną z częstych komplikacji poudarowych jest spastyczność kończyn. Wibroterapia wpływa na jej łagodzenie najpewniej w wyniku hamowania nadmiernej pobudliwości neuronu ruchowego. Osłabienie spastyczności skutkuje z kolei zwiększoną ruchliwością badanych mięśni. Wibroterapia działa także na inne objawy poudarowe poprzez poprawę krążenia, obniżanie dolegliwości bólowych, stymulację nerwowo-mięśniową i wzmocnienie siły mięśni.

Kiedy i dla kogo?

Zalecamy wibroterapię w rehabilitacji poudarowej, ale również w profilaktyce udarów, szczególnie osobom osłabionym i o obniżonej aktywności fizycznej.

Skuteczność

Na kilkunastu poudarowych pacjentach ze spastycznością hemiplegiczną pokazano, że wibracje miejscowe, stosowane już jednorazowo przez 5 min, znacząco redukują nadmierną pobudliwość neuronów ruchowych, osłabiają objawy spastyczności i poprawiają ruchy wolicjonalne (dobrowolne) spastycznej nogi.

Korzyści z wibroterapii

Brak efektów ubocznych

Działanie potwierdzone
przez naukowców i praktyków

Odczuwalne efekty
już od 1 zabiegu

Długotrwałe efekty dzięki systematycznemu korzystaniu

Wybierz odpowiedni produkt

Pomożemy Ci dobrać taki zestaw modułów, które
odpowiadają Twoim dolegliwościom.

Udar mózgu

Jest to stan chorobowy wywołany osłabionym przepływem krwi do mózgu, który powoduje śmierć komórek. Do udaru może dochodzić na 2 sposoby i w związku z tym wyróżniamy 2 rodzaje udarów: niedokrwienny (za który odpowiada brak przepływu krwi) i krwotoczny (wywoływany krwawieniem). Oba rodzaje odcinają komórki od dostępu do substratów energetycznych, w wyniku czego konkretne obszary mózgu przestają działać prawidłowo. Objawy udaru często pojawiają się wkrótce po inicjującym niedokrwieniu i mogą obejmować niezdolność do poruszania się i/ lub czucia po jednej stronie ciała, problemy z rozumieniem, mówieniem, utratę wzroku po jednej stronie ciała. Jeśli objawy trwają krócej niż jedną lub dwie godziny, udar jest przejściowym atakiem niedokrwiennym (tzw. mini udar). Objawy udaru mogą być trwałe.

Fizjoterapia po udarze

Fizjoterapia po udarze jest kompleksowym procesem rehabilitacji neurologicznej, mającym na celu przywrócenie utraconych umiejętności ruchowych i poprawę ogólnej sprawności pacjenta. Po udarze, który jest poważnym uszkodzeniem mózgu, pacjenci często doświadczają deficytów w zakresie ruchu, równowagi, koordynacji i siły mięśniowej. Fizjoterapeuci opracowują spersonalizowany plan rehabilitacji, uwzględniając indywidualne potrzeby każdego pacjenta.

Proces rozpoczyna się od dokładnej oceny stanu pacjenta, aby zidentyfikować obszary wymagające największej uwagi. W ramach rehabilitacji stosuje się różnorodne ćwiczenia ogólnorozwojowe, skupiające się na poprawie siły mięśniowej, elastyczności i funkcji stawów. Ponadto, fizjoterapeuci pracują nad treningiem równowagi i koordynacji, które są często zaburzone po udarze.

Ćwiczenia proprioceptywne oraz trening chodu są istotnymi elementami rehabilitacji, wspomagającymi pacjenta w odzyskaniu samodzielności w codziennych czynnościach. Stymulacja mięśni i układu nerwowego, a także terapia manualna, mają na celu wspieranie procesu odbudowy funkcji nerwowej i poprawę elastyczności stawów.

W przypadku pacjentów z trwałymi deficytami, fizjoterapeuci wprowadzają ćwiczenia adaptacyjne oraz oferują wsparcie psychospołeczne. Adaptacje otoczenia i codziennych czynności pomagają pacjentom w łatwiejszym funkcjonowaniu pomimo trudności.

Cały proces fizjoterapii po udarze wymaga czasu, zaangażowania i cierpliwości zarówno ze strony pacjenta, jak i terapeuty. Współpraca zespołowa z innymi specjalistami, takimi jak lekarze, pielęgniarki czy terapeuci zajęciowi, jest kluczowa dla osiągnięcia pełnego powrotu do normalnego funkcjonowania po udarze.

Spastyczność

Częsty objaw po udarze mózgu. Jest to mimowolna, podwyższona aktywność nerwowo-mięśniowa towarzysząca uszkodzeniom neuronów ruchowych mózgu wraz z ich drogami zstępującymi do mięśni. 

Wibroterapia w rehabilitacji poudarowej

Jednym z potencjalnych aspektów korzystnych dla pacjentów po udarze jest możliwość poprawy przepływu krwi. Drgania mechaniczne mogą wspomagać ukrwienie obszarów dotkniętych udarem, co może przyczynić się do lepszego dostarczania tlenu i składników odżywczych do uszkodzonych tkanek. To z kolei może wspomagać procesy regeneracyjne i przywracanie funkcji neurologicznych. Wibroterapia może być także stosowana w celu redukcji spastyczności mięśniowej, często występującej po udarze. Drgania mechaniczne mają potencjał wpływania na napięcie mięśni, co może przyczynić się do złagodzenia sztywności i poprawy zakresu ruchu. Stymulacja nerwów to kolejny obszar, w którym wibroterapia może znaleźć zastosowanie. Drgania mechaniczne mogą działać stymulująco na układ nerwowy, co może wspomagać procesy regeneracji nerwów i przywracanie funkcji neurologicznych.

Wibroterapia może być również używana do poprawy kontroli ruchowej i koordynacji. Ćwiczenia na aparacie w pozycji siedzącej lub leżącej mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb pacjenta, wspomagając go w powrocie do pełnej sprawności ruchowej.

Wibroterapia i spastyka

Spastyczność mięśniowa to jedno z powszechnych występujących powikłań po udarze mózgu. Jest to nadmierne napięcie mięśniowe, które może prowadzić do sztywności, trudności w wykonywaniu ruchów, a nawet bólu. Wibroterapia, czyli terapia wykorzystująca drgania mechaniczne, jest jednym z potencjalnych podejść do łagodzenia spastyczności mięśniowej u osób po udarze. Drgania mechaniczne generowane podczas wibroterapii mogą działać relaksująco na mięśnie. To może pomóc w złagodzeniu nadmiernego napięcia mięśniowego, charakteryzującego się spastycznością. Wibroterapia może wspomagać krążenie krwi w obszarach dotkniętych spastycznością. Poprawa krążenia może przyczynić się do łagodzenia napięcia mięśniowego i poprawy elastyczności. Drgania mechaniczne mogą działać stymulująco na układ nerwowy. To może wpływać na poprawę komunikacji między nerwami a mięśniami, co jest istotne w przypadku spastyczności związanej z uszkodzeniem mózgu, takim jak w przypadku udaru. Regularne ćwiczenia przy użyciu wibroterapii mogą przyczynić się do zwiększenia zakresu ruchu w stawach dotkniętych spastycznością. To z kolei może poprawić funkcję ruchową pacjenta.

close

Ulubione