§ 1. Postanowienia ogólne

1. Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.vitberg.com jest Firma Vitberg Jacek Sikora, z siedzibą przy ul. Marcina Borelowskiego 29, 33 –300 Nowy Sącz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 734-100-91-12, REGON: 490746866.

2. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email biuro@vitberg.com, telefon: 500 280 980. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania sklepu powinna zapoznać się z jego regulaminem.

3. Dokonywanie zakupów w sklepie wymaga posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty email.

4. Za pośrednictwem sklepu prowadzona jest sprzedaż aparatu Vitberg RS wraz z modułami specjalistycznymi oraz Środków Ochrony Indywidualnej.

5. Produkty sklepu są nowe i wolne od wad.

6. Produkty są objęte dwuletnią gwarancją.

7. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

§ 2. Realizacja zamówień oraz wysyłka

1. O ile aktualna oferta nie określa inaczej, koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Klient.

2. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Klienta oferty kupna towarów za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu i jej przyjęcie przez sklep internetowy.

3. Cena przesyłki podana są przy zamówieniu, po przejściu do realizacji koszyka.

4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

6. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia.

7. Aktualny termin realizacji zamówienia zostaje podany w trakcie składania zamówienia.

8. Ceny towarów są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego (8% lub 23% VAT)

9. Forma płatności ustalana jest przez Klienta indywidualnie. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

- Płatność przy odbiorze

- Płatność kartą kredytową - opłaca zakupy w trakcie składania zamówienia.

- Płatności internetowe Przelewy 24 - opłaca zakupy w trakcie składania zamówienia.

- Płatności internetowe PayU – Klient opłaca zakupy w trakcie składania zamówienia.

- Płatność ratalna za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.

Zadowolenie klienta jest dla nas priorytetetem

Asia - Biuro Obsługi Klienta Vitberg

§ 3. Dostawa

1. Na terenie Polski usługi transportowe świadczy firma GLS, przesyłki zagraniczne obsługuje Poczta Polska Global Express.

2. Miejscem dostawy jest miejsce wskazane przez Klienta w zamówieniu. Sprzedawca (sklep) nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie adresu.

3. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

§ 4. Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Zgodnie z art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta, po otwarciu opakowania nie jest możliwy zwrot towaru Mini Shield, Mini Shield Kids oraz masek i przyłbic ochronnych. Jako środek ochrony osobisty kategorii 1 są one pakowane i zapieczętowane w sposób zapewniający ochronę jego właściwości higienicznych. 

2. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu , którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego www.vitberg.pl

3. Konsument zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być kompletny.

4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru zwróconego przez Konsumenta.

5. Zgodnie z Art. 38. ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. Jeżeli zwrot następuje z winy klienta, od zwracanej mu kwoty zostanie odliczona należność za wysyłke w wysokości 11.50 zł.

§ 5. Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

close

Ulubione