Wibroterapia - wspomaga leczenie niedowładów

Zabiegi wibroterapii wpływają na zwiększenie siły mięśniowej i poprawę równowagi, zmniejszając niedowłady mięśni różnego pochodzenia.

Jak to działa?

Fala wibracyjna przenoszona poprzez mięsień aktywuje receptory mięśniowe wrażliwe na wibracje, co angażuje ruchowo wiele dodatkowych jednostek motorycznych, przyczyniając się do wygenerowania odruchowej reakcji podtrzymania skurczu mięśnia poddanego działaniu wibracji, przy jednoczesnym rozluźnieniu jego głównych antagonistów. Ponadto wibroterapia zwiększa miejscowe i ogólnoustrojowe krążenie oraz aktywuje enzymy metabolizmu mięśniowego.

Kiedy i dla kogo?

Wibroterapia wspomaga leczenie niedowładów u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, po udarze, ze spastycznościami, hemiplegią czy porażeniem mózgowym. Może być ponadto wykorzystana w programach prewencyjnych w celu zmniejszania ryzyka niedowładów kończyn dolnych i górnych u osób zagrożonych atrofią mięśni, jak podczas przedłużającego się klinicznego pozostawania w łóżku. 

Skuteczność

Zaledwie pojedyncza sesja wibroterapii (wibracje całego ciała) powodowała znaczący krótkotrwały wzrost siły mięśni u osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Pokazano również, że pacjenci z udarem mogą odnieść więcej korzyści z 3 dodatkowych tygodni połączonego treningu wibracji całego ciała i równowagi niż z kompleksowego leczenia szpitalnego zawierającego program rehabilitacji geriatrycznej.

Korzyści z wibroterapii

Brak efektów ubocznych

Działanie potwierdzone
przez naukowców i praktyków

Odczuwalne efekty
już od 1 zabiegu

Długotrwałe efekty dzięki systematycznemu korzystaniu

Wybierz odpowiedni produkt

Pomożemy Ci dobrać taki zestaw modułów, które
odpowiadają Twoim dolegliwościom.

Niedowład - definicja

Niedowład jest stanem charakteryzującym się ograniczeniem ruchu dobrowolnego lub częściową jego utratą czy upośledzeniem ruchu. W neurologii używa się terminu ‘niedowład’, aby opisać słabość. Dla porównania - aby opisać paraliż, w którym zanikają wszelkie ruchy dobrowolne - stosuje się termin ‘plegia’. Niedowłady to stan, w którym występuje osłabienie siły mięśniowej lub całkowita utrata kontroli nad nimi. Mogą być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak urazy, choroby neurologiczne czy genetyczne wady rozwojowe. W przypadku osób z niedowładami, terapia jest często niezbędna do poprawy jakości życia i przywrócenia funkcji ruchowej.

Niedowład spastyczny 

Niedowład spowodowany uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego i związany z rozwinięciem spastyczności - nadmiernych odruchów ścięgnistych i wzmożonego napięcia mięśniowego (hipertonii).Niedowład spastyczny jest często związany z uszkodzeniem układu nerwowego, zwłaszcza z obszarami mózgu lub rdzenia kręgowego. Charakteryzuje się nadmiernym napięciem mięśniowym, co prowadzi do trudności w ruchu i utrzymaniu prawidłowej postawy ciała. Osoby z niedowładem spastycznym mogą doświadczać sztywności mięśni, skurczy oraz trudności w kontrolowaniu ruchów.

Leczenie niedowładów

Leczenie niedowładów zazwyczaj obejmuje kompleksowe podejście, uwzględniające różne aspekty, w zależności od przyczyny i stopnia nasilenia niedowładu. Ćwiczenia fizyczne są kluczowe w leczeniu niedowładów. Fizjoterapeuci opracowują programy ćwiczeń, które mają na celu wzmacnianie osłabionych mięśni, poprawę równowagi i koordynacji ruchowej. Specjalistyczne programy rehabilitacyjne pomagają pacjentom odzyskać sprawność ruchową. Mogą obejmować ćwiczenia, manipulacje, a także naukę technik ułatwiających codzienne funkcje. W niektórych przypadkach stosuje się leki mające na celu kontrolowanie objawów, zmniejszenie bólu lub poprawę funkcji mięśniowej. Istnieją sytuacje, zwłaszcza gdy niedowład wynika z uszkodzenia struktur anatomicznych, może być konieczne chirurgiczne leczenie. Ponadto bardzo ważne jest wsparcie psychologiczne zarówno dla pacjenta, jak i dla jego rodziny. Radzenie sobie z niedowładem może być trudne emocjonalnie, dlatego psychoterapia może być istotnym elementem leczenia Metody terapeutyczne, takie jak wibroterapia, są wykorzystywane w leczeniu niedowładów często w warunkach domowych. Warto podkreślić, że skuteczność leczenia zależy od wielu czynników, w tym od przyczyny niedowładu, czasu jego trwania i indywidualnych cech pacjenta. Dlatego plan leczenia powinien być dostosowany do konkretnego przypadku pod nadzorem zespołu specjalistów.

Niedowład i wibroterapia

Badania sugerują, że wibroterapia jest skuteczną formą terapii u osób z niedowładami. Drgania przekazywane do mięśni mogą pobudzać je do działania, co może prowadzić do zwiększenia mocy i elastyczności. Ponadto, wibroterapia może wpływać pozytywnie na układ nerwowy, pomagając w regeneracji i poprawie funkcji kontrolujących ruch. Wibroterapia jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku osób nieporuszających się samodzielnie, np. po udarach. Może być dodatkowo pomocna, ponieważ bodźce somatosensoryczne, które są dostarczane za jej pomocą, stymulują korę mózgową i pomagają nabywać umiejętności i przyspieszyć powracanie do sprawności. 

Odruch wibracyjny toniczny (Vibration Tonic Reflex - VTR) to rodzaj odruchu neurologicznego, który występuje w odpowiedzi na działanie drgań mechanicznych na mięśnie. Jest to zjawisko, które może być wykorzystywane w terapii, zwłaszcza u osób z pewnymi zaburzeniami ruchowymi, takimi jak niedowłady spastyczne. Polega na wywołaniu specyficznego napięcia mięśniowego w odpowiedzi na mechaniczne drgania. W praktyce, może to być wykorzystywane przy użyciu różnych urządzeń wibracyjnych, które generują kontrolowane drgania. W przypadku terapii niedowładów spastycznych, odruch wibracyjny toniczny może mieć kilka korzystnych efektów w tym drgania mechaniczne mogą pomóc w rozluźnieniu nadmiernie napiętych mięśni, charakterystycznych dla spastyczności. Stymulacja m może wpływać pozytywnie na elastyczność mięśni, co może ułatwić ruch. Drgania mogą także stymulować układ nerwowo-mięśniowy, co może być korzystne w przypadku utraconej kontroli nad pewnymi ruchami.

close

Ulubione