Najčastejšie otázky

Všeobecne - vibroterapia

Čo je vibroterapia?
Vibroterapia (angl. Vibrotherapy) je forma liečebnej a profylaktickej terapie, ktorá využíva mechanický stimul, ktorý generuje vibrácie. Parametre vibroterapie sú stanovené vo frekvencii (vyjadrená v Hz (väčšinou od 0,5 Hz do 100 Hz), amplitúda, vyjadrená v milimetroch (0,01 až 5 mm) alebo zrýchlenie vyjadrené v m / s2 (0,01 až 10 m / s2 ). Vibroterapia môže zasiahnúť časť alebo celé telo pacienta (WBV). Vibroterapia sa môže vykonávať v sedacej, stojacej, horizontálnej alebo polo- horizontálnej polohe. Mechanický stimul, ktorý sa používa pri vibroterapii, môže byť cykloidný (v troch osiach x, y, z: oscilujúca cykloidná vibroléra) alebo lineárny (v jednej osi vertikálne alebo horizontálne vo vzťahu k pacientovi). Lekárske požiadavky na vibroterapiu sú špecifikované v PN-ISO 5805 "Vibrácie a mechanické šoky, terminológia ľudskej expozície", ktoré sú klasifikované ako užitočné vibrácie - mechanické prenášanie do tela na terapeutické, rekreačné účely alebo pre uvoľnenie.
Dokáže vibroterapia nahradiť cvičenie alebo je to len doplnok?
Nič nemôže úplne nahradiť fyzickú aktivitu, rovnako ako nemôžu žiadne prášky na chudnutie nahradiť zdravú diétu. Použitie vibroterapie má však podobné všeobecné a lokálne reakcie na fyzickú aktivitu - medzi inými aj rýchlejší prietok krvi a okysličovanie, zvýšená mikrocirkulácia a prietok tekutiny v mäkkých tkanivách. Preto môže vibroterapia v mnohých prípadoch nahradiť tradičný tréning (napr. u ľudí, ktorí ležia alebo majú pohybové dysfunkcie), ale môže to byť aj veľkým doplnkom k športu a rehabilitácii.
Ak je vibroterapia taká efektívna a dobrá, prečo nie je v N.F.Z. Nemocníc?
Žiaľ, aj keď už bola terapeutická metóda dávno uznaná, je ťažké nájsť vibroterapiu v ponuke NHF zdravotníckych centier. To neznamená, že vôbec neexistuje. Existuje a je na tom dobre, hoci sa doposiaľ dosť nepraktizuje. Je to škoda, pretože je to lacné, bezpečné a čo je najdôležitejšie - efektívne. Stovky výskumných prác potvrdzujú jej vysokú terapeutickú hodnotu, a preto veríme, že v blízkej budúcnosti budeme schopní presvedčiť lekársky svet k jej širšiemu rozsahu než kedykoľvek predtým. Je to len otázka času. Podobné to bolo aj pri svetelnej terapii, magnetickom poli alebo TENS prúde.
Čím sa líši vibroterapia v porovnaní s inými fyzikálnymi ošetreniami
Vibroterapia je jednou z foriem fyzikálnej terapie, ktorá ovplyvňuje telo mechanickými fyzickými stimulmi. Pozri: Čo je to vibroterapia?

Bezpečnosť

Je to liečba elektrostimuláciou?
Nie, vibroterapia je mechanická liečba, skôr podobná masáži ako elektrostimulácii (iné ako napríklad TENS)
Je počas liečby generované elektromagnetické pole?
Prístroj je elektrické zariadenie, takže je ho potrebné pripojiť k elektrickej energii. Bezpečnostné normy pre zdravotnícke pomôcky sú tak prísne, že akýkoľvek malý vedľajší účinok by mohol mať za následok stiahnutie výrobku z trhu Úradom pre registráciu liečebných produktov, zdravotníckych pomôcok a biocídnych produktov.
Zariadenie ako RAMV + pracujúce pri 30 W, čo je menej ako bežná žiarovka, je zariadenie vylúčené z posudzovania EM-poľa ako škodlivého faktora podľa paragrafu 5 odseku 2 bodu 2 nariadenia Ministra rodiny, práce a sociálnej politiky z 29.06.2016
Napríklad elektrická varná kanvica a žehlička "interagujú" silnejšie a to niekoľkonásobne viac (výkon cca 1200-2200 W), podobne ako práčka, vysávač, umývačka riadu a rúra ešte viac.
Môže byť použitý s kardiostimulátorom, umelou chlopňou, bypassom?
Áno, ale pod varovaním, že sa RAM Vitberg+ bude používať v bezpečnej vzdialenosti od implantovaného zariadenia. To znamená cca 30 cm. Aj napriek tomu že neexistujú žiadne potvrdené prípady vplyvu prístroja RAM Vitberg+ na kardiostimulátory a umelé chlopne, je dôležité aby ste si tieto implantáty chránili. V prípade vaskulárnych mostov nazývaných bypassami, po rekonvalescencii nie sú žiadne kontraindikácie pri používaní vibroterapie Vitberg +.
Môžu sa tieto liečby používať denne?
Áno, ale nemali by ste prekročiť odporúčané opakovania uvedené v návode na použitie.
Môže byť používaný, v prípade že je ručná masáž kontraindikovaná?
Zvyčajne sa indikácie pre vibroterapiu zhodujú s indikáciami pre klasickú masáž. Sú určite situácie, keď je ručná masáž kontraindikovaná a vibroterapia je vítane indikovaná. Odporúčame však opatrnosť a ak máte pochybnosti, odporúčame konzultovať to s lekárom alebo odborníkmi z firmy Vitberg.
Čím sa líši vibroliečba aplikovanou na rôzne choroby / problémy?
Účinný terapeutický účinok vibroterapie je možný iba s použitím vibrácií s vhodnou frekvenciou a amplitúdou. Ako vyplýva z prieskumu, iba zodpovedajúce vybrané parametre vibračných vĺn spôsobujú pozitívne zdravotné výsledky. Preto nie každé vibroterapeutické zariadenie je aj skutočne účinné.
RAM Vitberg + je vybavený programami s komplexnou, špecializovanou štruktúrou. Na základe najnovšej analýzy klinických údajov je známe, že premenlivé stimuly majú väčší potenciál na stimuláciu adaptačných procesov senzoricko-motorického systému na rozdiel od nemenných, pevných stimulov. Nemenné, pevné stimuly môžu v priebehu času spôsobiť katastrofálnu tkanivovú rezonanciu alebo nepríjemné kinestetické ilúzie. Preto RAM Vitberg + počas celej doby prevádzky vedie stimul v súlade s princípmi masáže v správnom poradí a správnou intenzitou.
Môžem prístroj zdieľať aj s inými osobami?
Áno, RAM Vitberg + bol navrhnutý tak, aby ho mohli používať v zdravotníckych centrách, opatrovateľských domoch, športových kluboch a nemocniciach, atď. Ale zároveň aj všetci členovia rodiny alebo spolubývajúci. Okrem toho je jeho povrch vhodný na rýchle čistenie a dezinfekciu.
Existujú aj nejaké vekové obmedzenia?
Neexistujú žiadne vekové obmedzenia. Na to, aby bola liečba účinná, pacient však musí vážiť viac ako 30 kg.
Jediným obmedzením je intenzita vibrácií. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke.
Existuje zoznam kontraindikácií na jeho použitie?
Áno je, zoznam obsahuje:
- Pokročilé štádia poškodenia ciev (napr. aneuryzmy, trombóza, ateroskleróza) a stavy po nedávnych infarktoch a mŕtviciach.
- Masáž okolo implantovaných kardiostimulátorov
- Po liečení: endoprotéza, implantácia, rekonštrukcia a iné chirurgické zákroky až do úplného hojenia.
-Vždy prebiehajúce zápaly spôsobené patogénnymi mikroorganizmami (baktérie, huby, vírusy) vrátane zápalových kožných zmien, abscesov.
- Neregulovaná hypertenzia.
- Roztrúsená skleróza.
- Epilepsija.
- Choroby súvisiace so závratmi
- Nedostatok dostatočnej mentálnej výkonnosti.
- Syringomyelia jadra
- Stavy po zlomenine kostí až do úplného zrastu.
- Stavy po diskontinuite šliach, väziva a svalov až do úplnej regenerácie.
- Pokročilé obličkové a žlčníkové kamene.
- Hemoragické stavy, krvácanie.
- Aktívny proces rakoviny.
- Zvýšená teplota / horúčka.
- prerušenie kontinuity kože, rany až do úplného zotavenia.
- Tehotenstvo a šestonedelie
Prečo nemôžem použiť napríklad modul Nohy pod hlavu?
Rozvinuté programy sa navzájom od seba líšia. Riadia sa lokálnou citlivosťou tkanív, veľkosťou masírovaného povrchu a terapeutickými vlastnosťami stimulu. V závislosti od povrchu masáže je podnet silnejší alebo slabší. Iný program sa používa v module Krk a iný v module Koleno. Preto je dôležité dodržiavať pokyny v návode na používanie. Je to dôležité nielen z bezpečnostných dôvodov, ale aj pre účinnosť liečby.
Prečo sú uvádzané pozície ležiaca / sedacia?
Podľa všeobecných pravidiel masáže, počas každej masáže by mal byť pacient usporiadaný spôsobom, ktorý nevyvoláva napätie masírovaných svalov a telo je maximálne uvoľnené. Všetky liečby na RAMV + sa môžu vykonávať v takýchto pozíciách. Okrem toho umožňuje vykonávať liečbu takmer každému a samozrejme poloha organizmu ležmo je pozícia s najvyššou účinnosťou vibračného stimulu.
Hernie: Môžem použiť prístroj ak mám herniu?
ÁNO. Ak ide o spinálnu herniu. Samozrejme, konzultujte to vopred s odborníkom. Vibroterapia nie je indikovaná pre všetky brušné pruhy.
Preležaniny: Zariadenie predchádza preležaninám?
Vibroterapia sa často používa ako profylaktický systém na prevenciu proti preležaninám. Na základe výskumu sa zistilo, že vibroterapia urýchľuje hojenie preležanín prvého stupňa.
Ateroskleróza: Môžem používať program Nohy, keď trpím aterosklerózou?
Nie, neliečená alebo výrazne pokročilá by mohla byť kontraindikáciou. V prípade liečenej alebo inej ako pokročilejšej aterosklerózy umožňujeme použitie vibroterapie Vitberg+ na intenzite I v pozícii [A1] alebo [A2]. Vibroterapia stimuluje endotel v krvných cievach na výrobu oxidu dusnatého. Endoteliálna dysfunkcia sa prejavuje zmenami v koagulačných a protizápalových vlastnostiach, abnormálnou moduláciou vaskulárneho rastu. Medzi látkami vylučovanými do obehu hrá dôležitú úlohu vazodilatačný prostriedok na báze endotelu, ktorým je oxid dusnatý. Zvláštny význam výskumu endotelu spočíva v tom, že jeho dysfunkcia - sekundárna v dôsledku zníženia syntézy alebo aktivity NO - hrá dôležitú úlohu v počiatočných štádiách aterosklerózy.
Protéza kolena: Môžem použiť program Koleno s protézou kolena?
Áno, ale až po úplnom uzdravení.
Rehabilitácia je veľmi dôležitá pri dosiahnutí konečného terapeutického účinku po každej implantácii kĺbovej endoprotézy. Hlavným cieľom fyzikálnej terapie je zabrániť kontraktačným zásahom, zlepšiť fizyckú zdatnosť pacientov a predovšetkým posilniť svalstvo okolo kĺbov. Vibračná liečba by sa nemala používať v blízkosti miesta implantácie protézy, na svalovú skupinu, ktorá sa podieľa na stabilizácii kĺbu a jeho kontrole. Preto sa segmentové vibrácie môžu použiť na zlepšenie svalovej sily a vlastnej recepcie a mali by sa aplikovať v neskoršom štádiu rehabilitácie.
Poranenie kolena: Môžem použiť vibroterapiu s poranením kolena?
Vibroterapia, pôsobí proti bolesti, znižuje opuch čím môže urýchliť zotavenie. Spôsob terapie je jednoduchý na použitie, nevyžaduje od pacienta veľkú zaangažovanosť a čas. Môže byť použitý u pacientov s kĺbovými ochoreniami a / alebo neuromuskulárnymi ochoreniami, čo je veľkou výhodou tejto liečby.
Môžem použiť prístroj po boji s rakovinou?
Áno, ale vo fáze rekonvalescencie. V priebehu rekonvalescencie sa odporúča vibroterapia: napríklad po operácii, po rádioterapii, po chemoterapii, po psychoterapii, po liečbe zlomeniny alebo po kombinovanej terapii. Zvyčajne 5 rokov je relatívne bezpečné obdobie, po ktorom môžu byť fyzikálne faktory aplikované na ľudí po liečbe zhubných nádorov.

Všeobecné otázky o RAM Vitberg+

Čo znamená, že je výrobok zdravotnícky prístroj?
Označenie zdravotníckych pomôcok je zárukou bezpečnosti a dodržiavania noriem a požiadaviek na európskom trhu. Zdravotnícky prístroj v súlade s článkom 2 ods. 1 bod 38 zákona zo 17. januára 2017 o zdravotníckych pomôckach (Ú. V. ES 2017, položka 211) je nástroj, prístroj, zariadenie, materiál alebo iný výrobok používaný samostatne alebo v kombinácii, použitie výrobku, ktoré výrobca určil na humánne použitie s cieľom:

· diagnostikovanie, prevencia, monitorovanie, liečenie alebo zmiernenie chorôb,

· diagnostikovať, monitorovať, liečiť, zmierňovať alebo kompenzovať zranenia alebo poruchy,

· výskum, výmena alebo modifikácia anatomickej štruktúry alebo fyziologického procesu,

· antikoncepcia

a zároveň ktorého konanie zásadne nezasahuje do ľudského tela, alebo na ľudské telo farmakologickými, imunologickými alebo metabolickými prostriedkami, ale ktorého činnosť môže podporiť.
Čo znamená značka CE pri názve prístroja?
Iba zdravotnícke pomôcky s označením CE môžu byť uvedené na trh a na použitie. Táto značka je vyhlásením výrobcu, že výrobok, ktorý bol uvedený na trh, spĺňa základné požiadavky, ako aj zákony, normy kvality a bezpečnosti vzťahujúce sa na tento výrobok. Rehabilitačný masážny prístroj Vitberg + je aktívny terapeutický prístroj zdravotníckej triedy IIa definovaný podľa pravidla 9 v súlade s nariadením Ministra zdravotníctva z 5. novembra 2010 o spôsobe klasifikácie zdravotníckych výrobkov (Zbierka zákonov z roku 2010 č. 215, bod 1416).
Čo to znamená, že je výrobok pod dohľadom notifikovaného orgánu?
Notifikovaný orgán poverený ministrom zodpovedným za zdravie je zodpovedný za vykonávanie postupu posudzovania zhody overujúceho vlastnosti zdravotníckej pomôcky, výrobného procesu alebo systému kvality výrobcu. Má právo vydávať osvedčenia o zhode, ako aj meniť, ukladať obmedzenia, dopĺňať, pozastavovať, obnovovať a odoberať všetky zdravotnícke pomôcky, pre ktoré vydal osvedčenia v rámci svojho oznámenia. Vykonáva inšpekcie a dohliada na výrobcov, ktorím vydali osvedčenia o zhode. Notifikovaný orgán získa identifikačné číslo pridelené Európskou komisiou, ktoré je zahrnuté do zoznamu subjektov, ktoré sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C. Databáza orgánov zodpovedných za posudzovanie zhody výrobkov umiestnených na trhu EÚ: European Commission Notified body Nando. Firme Vitberg osvedčuje spoločnosť TÜV Rheinland. TÜV Rheinland Polska je v popredí certifikačných a výskumných spoločností v Poľsku.
Môžem sa vyhnúť mŕtvici používaním modulu Krk?
Aplikáciou pravidelnej vibroterapie v programe Krk / D1 môžeme znížiť riziko ischemickej cievnej mozgovej príhody. Dnes vieme, že liečba má pozitívny vplyv na aortálnu stuhnutosť a reflexiu srdcovej frekvencie.
V programe [D] Krk je dôležitý spôsob uloženia pacienta na prístroj. Tvar modulu Krk bol navrhnutý tak, aby podporoval stredný a bočný okraj lopatky, čo je oblasť ramennej tepny. Táto konštrukcia modulu dodatočne podporuje účinok masáže s oklúziou horných končatín, vystupujúcich často ako komplikácie iných ochorení.
Navyše sa predpokladá, že ošetrenia vykonávané na zadnej strane, začínajúce od zadnej časti hlavy smerom k pleciam a ramenám, podporujú boj proti bolestiam hlavy alebo migrénam.
Môžem používať prístroj s hypertenziou (vysokým tlakom)?
Áno, ak je to stabilizované, a hypertenzia sa lieči.
Nefarmakologickým spôsobom zníženia krvného tlaku je zvýšená telesná aktivita. Ovplyvňuje zlepšenie relaxačnej kapacity ciev, spočívajúce vo výrobe vazodilatačných činidiel, ako je oxid dusnatý, a zvyšovaní citlivosti hladkého svalstva na ich účinok. Zníženie sekrécie inzulínu, ktorý podporuje rozvoj hypertenzie, môže mať tiež určitý význam.
Všetky tieto vaskulárne účinky poskytuje určitý stupeň vibroterapie. Preto môže byť profylaktické užívanie dôležité pre ľudí s ochoreniami charakterizovanými zvýšeným Alx, ako je hypertenzia a mŕtvica.
Môže vibroterapia zvýšiť priepustnosť tepien?
Štúdie ukázali, že použitie vibroterapie počas 3 mesiacov, môže znížiť stuhnutosť artérií u osôb v strednom a staršom veku a preto môže byť používaná ako doplnková terapia.
Napätie a cyklické zaťaženie vyvíjané na arteriálnom endotelu uvoľňuje užitočné relé, ako napríklad oxid dusnatý (NO), ktorý rozširuje dutinu cievy. Bolo experimentálne preukázané, že podnety nízkofrekvenčných vibrácií spôsobujú uvoľňovanie NO v rôznych tkanivách.

Otázky k nákupu

Ako môžem kúpiť zariadenie na vibroterapiu?
V súčasnosti je nákup možný v poradniach Vitberg, na partnerských klinikách a prostredníctvom internetu.
Koľko mám času na vrátenie tovaru?
Ak kupujete on-line, je to 14 dní.
Aká je záruka na produkt?
Na RAM Vitberg + sa vzťahuje dvojročná záruka. Servis realizujeme priamo v sídle spoločnosti Vitberg. Každý prístroj odoslaný na reklamáciu absolvuje komplexný prehľad, ktorý je pre zákazníkov firmy Vitberg bezplatný. Servis taktiež vykonáva aj pozáručné opravy všetkých produktov. Snažíme sa zabezpečiť, aby servisné opravy netrvali dlhšie ako 48 hodín od dodania produktu do sídla spoločnosti. Ak voláte náš servis, vždy komunikujete s človekom (žiaden automat), aj prípadná cena pozáručných opráv bude pre Vás príjemným prekvapením.
Kúpil(a) som modul Kolená a nefunguje to. Prečo?
Moduly ako Nohy, Kolená, Krk, Boky a Metabolizmus fungujú len v spojení so Základným modulom RAM Vitberg+.
Kúpil(a) som modul Kolená, ktorý som pripojil(a) k Základnému modulu a nefunguje to. Prečo?
Pravdepodobne je chybne zaistený Konektor+. Ten by mal byť zatlačený do zásuvky S.K.O.T. (s miernym odporom), až pokiaľ nebudete počuť charakteristické "kliknutie". Základný modul je potrebné pripojiť do siete a prístroj zapnúť. Ak to nepomôže, kontaktujte náš servis.
Ako mám vedieť, ktorý modul kúpiť?
Všetky informácie nájdete na webovej stránke a v priečinku: Použitie. Ak máte akékoľvek pochybnosti, obráťte sa na našu infolinku.

Aplikácia - analgetický účinok

Je vibroterapia bezpečná?
Áno, ak sa používa v súlade s návodom na použitie.
Prestane ma to ihneď bolieť?
Nie vždy a nie vo všetkých prípadoch. Neraz, aby ste dosiahli požadovaný účinok, musíte absolvovať niekoľko ba až tucet procedúr. Bod zlomu je zvyčajne štvrtý deň liečby, čo potvrdzujú naše prieskumy: Po 4 dňoch liečby takmer 30% respondentov zistilo, že sa im znížila bolesť chrbta lumbosakrálnej chrbtici.
Po 4 dňoch liečby viac ako 24% respondentov zistilo, že sa im znížila bolesť chrbta v krčnej oblasti.
Viac ako 20% respondentov uviedlo, že im bolesť a ťažkosť na nohách klesla (viac ako 8% uviedlo, že bolesť ustúpila). Viac ako 52% respondentov pocítilo uvoľnenie. [Zdroj: Analýza ankiet 2014 - 2015]
V nasledujúcich dňoch sa počet ľudí, ktorí deklarujú zníženie bolesti, naďalej zvyšuje.
Môžem súčasne užívať lieky?
Áno. Nezaznamenalo sa, aby pri súbežnom užívaní vibroterapie a liekov došlo k negatívnemu účinku.
Môžem liečbu vykonávať sám?
Áno, liečbu môžete vykonávať samostatne. Maloletí, iba pod dohľadom dospelých.
Prečo vibroterapia pomáha pri diskopatii?
Vo väčšine prípadov sa pri liečbe degeneratívnych ochorení chrbtice používa konzervatívna liečba vrátane analgetík, posilňuje sa svalstvo a zlepšuje sa výživa tkanív. Vibroterapia tieto tri potrebné terapeutické prvky poskytuje.

Aplikácia - zlepšenie krvného obehu.

Je vibroterapia bezpečná?
Áno. Neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky aplikácie vibroterapie s nízkou amplitúdou u ľudí s problémami obehového systému.
Mám kŕčové žily, je vibroterapia pre mňa?
Áno.
Ak nie sme veľmi aktívni, máme slabé svaly a poškodené žilové chlopne - krv sa môže “cúvať”, čo spôsobuje tvorbu kŕčových žíl. S vekom dochádza k zníženiu aktivity kostrového svalstva, čo je spojené s redukciou vlákien typu IIa a znížením účinnosti “svalovej pumpy“. Štúdie ukázali, že typ vlákien IIa sa aktivuje pri frekvencii 20-70 Hz. Programy používané vo vibroterapii pracujú v danom rozsahu. Prúdiaca krv žilami musí prekonať gravitačné sily. Preto musia byť svaly schopné podporiť prácu žíl. Počas aktivity, napríklad bežnej chôdzi, sa svaly dolných končatín rytmicky zmršťujú a pomáhajú transportovať krv. Preto, ak nie sme schopní aktívne využivať svalstvo, môžeme to preventívne urobiť za pomoci vibroterapie.
Čo sa deje v krvných cievach, keď používame vibroterapiu?
Bolo zistené, že 5 minút vibrácií o frekvencii 50 Hz postačuje na výrazné zvýšenie hladiny oxidu dusnatého, čo znižuje riziko mŕtvice. Oxid dusnatý ovplyvňuje steny krvných ciev a udržuje dostatočný prietok krvi, a v súvislosti s tým aj optimálny krvný tlak. Inhibuje agregáciu krvných doštičiek a leukocytov, zabraňuje tvorbe krvných zrazenín a podporuje odstránenie usadenín cholesterolu z artérií. V centrálnom nervovom systéme funguje ako neuromodulátor (napr. zlepšuje pamäť). V periférnom nervovom systéme pôsobí ako neurotransmiter a ovplyvňuje gastrointestinálnu motilitu zlepšením črevnej funkcie a sekréciou inzulínu v pankrease. Navyše NO ovplyvňuje mnohé imunitné mechanizmy, rozširuje hladké svaly tela, spôsobuje lepšie okysličenie a podieľa sa aj na procese erekcie. Zvýšený prietok krvi prostredníctvom vibrácií zvyšuje výživu tkaniva, znižuje náchylnosť k infekcii, zlepšuje hojenie rán a uľahčuje opravu mäkkých tkanív.
Môžete zabrániť mŕtvici pomocou modulu Krk?
Aplikáciou pravidelnej vibroterapie v programe Krk / D1 môžeme znížiť riziko ischemickej cievnej mozgovej príhody. Dnes vieme, že liečba má pozitívny vplyv na aortálnu stuhnutosť a reflexiu srdcovej frekvencie. V programe [D] Krk je dôležitý spôsob uloženia pacienta na prístroj. Tvar modulu Krk bol navrhnutý tak, aby podporoval stredný a bočný okraj lopatky, čo je oblasť ramennej tepny. Táto konštrukcia modulu dodatočne podporuje účinok masáže s oklúziou horných končatín, vystupujúcich často ako komplikácie iných ochorení. Navyše sa predpokladá, že ošetrenia vykonávané na zadnej strane, začínajúce od zadnej časti hlavy smerom k pleciam a ramenám, podporujú boj proti bolestiam hlavy alebo migrénam.
Môžem používať prístroj s hypertenziou (vysokým tlakom)?
Áno, ak je to stabilizované, a hypertenzia sa lieči. Nefarmakologickým spôsobom zníženia krvného tlaku je zvýšená telesná aktivita. Ovplyvňuje zlepšenie relaxačnej kapacity ciev, spočívajúce vo výrobe vazodilatačných činidiel, ako je oxid dusnatý, a zvyšovaní citlivosti hladkého svalstva na ich účinok. Zníženie sekrécie inzulínu, ktorý podporuje rozvoj hypertenzie, môže mať tiež určitý význam.
Všetky tieto vaskulárne účinky poskytuje určitý stupeň vibroterapie. Preto môže byť profylaktické užívanie dôležité pre ľudí s ochoreniami charakterizovanými zvýšeným Alx, ako je hypertenzia a mŕtvica.
Môže vibroterapia zvýšiť priepustnosť tepien?
Štúdie ukázali, že použitie vibroterapie počas 3 mesiacov, môže znížiť stuhnutosť artérií u osôb v strednom a staršom veku a preto môže byť používaná ako doplnková terapia. Napätie a cyklické zaťaženie vyvíjané na arteriálnom endotelu uvoľňuje užitočné relé, ako napríklad oxid dusnatý (NO), ktorý rozširuje dutinu cievy. Bolo experimentálne preukázané, že podnety nízkofrekvenčných vibrácií spôsobujú uvoľňovanie NO v rôznych tkanivách.

Aplikácia - metabolizmus a chudnutie

Je vibroterapia bezpečná?
Áno. 
Pri užívaní vibrácií s nízkou amplitúdou neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky u ľudí, ktorí majú problémy s nadváhou.
Je masáž brucha iná forma lipolýzy?
Lipolýza je proces rozkladu tukov. Existujú štúdie, ktoré potvrdzujú účinok vibroterapie na tento proces. Celkový mechanizmus vplyvu fizyckej aktivity na zmeny koncentrácie lipidov v krvi ešte nie je úplne objasnený. Veľký význam má pri ich tvorbe zvýšená aktivita lipoproteínovej lipázy (LPL). Tento enzým, ktorý sa nachádza v kapilárach mnohých tkanív, vrátane vo svaloch a tukovom tkanive, je zodpovedný za lipolýzu. Úkony v chvejúcom sa pohybe na povrchové tkanivo vedú k chveniu tkanív ležiacich pod nimi, čo výrazne urýchľuje metabolizmus.
Spôsobuje vibroterapia chudnutie?
Vibroterapia podporuje proces chudnutia. Problém s aktiváciou svalov často postihuje obéznych ľudí, ktorí majú nadváhu a majú ťažkosti s pohybom alebo akoukoľvek fyzickou aktivitou. Z tohto dôvodu môže byť lekárske zariadenie RAM Vitberg + prvým krokom v seberehabilitácii, taktiež sa rozvíinie aj návyk k pravidelnej fyzickej aktivite. Stimulácia vibrácií prostredníctvom tonického vibračného reflexu a nútenia tela k práci, udržuje jeho činnosť.
V čom spočíva odtučňujúci účinok vibroterapie?
Vibroterapia pracuje priamo na brušnej stene. Pomocou relaxačných a stimulujúcich techník ovplyvňuje svalový tonus steny žalúdka, tenkého čreva a hrubého čreva. Priamym podráždením brušných orgánov zvyšuje vylučovanie gastrointestinálnych hormónov.
Často ma bolí žalúdok, mal by som skúsiť vibroterapiu?
Bolesť brucha býva predzvesťou vážnejších chorôb. Pred aplikáciou vibroterapie odporúčame zdravotný stav konzultovať so špecialistom.
Znižuje vibroterapia celulitídu? Môže spevniť pokožku?
Áno.
Zhoršená mikro-cyrkulácia v koži môže viesť k zníženiu obsahu živín a a obmedziť výmenu nepotrebných metabolických produktov. Výskum poukazuje na to, že na zlepšenie mikro-cyrkulácie pokožky môžeme využiť pasívne vibrácie.
Ktoré programy si mám vybrať, aké pozície mám používať, ak mám zápchu?
Vyberte pozíciu [E1] v programe Bedrá a pozíciu [F1] v programe Metabolizmus.
Trpím diabetes, môže vibroterapia podporovať liečbu?
Ak máte cukrovku, môžete okrem diéty a liekov použiť aj vibroterapiu. Liečba vibraciami spojených s diabetom a metabolickým syndrómom je možná vďaka špeciálnym programom na zlepšenie fungovania organizmu - program [F] Metabolizmus a program [E] Bedrá.
Vzhľadom na špeciálne charakteristiky vibroterapie, ako je kratší požadovaný čas a možná pasivita pacientov, liečba znižuje hladinu glukózy podobným spôsobom ako iné existujúce metódy, napríklad aeróbne tréningy.
Z klinického hľadiska je zvýšenie prietoku krvného obehu je priaznivé pre mnoho ľudí a najmä pre diabetikov. V priebehu času môže diabetes typu II viesť k problémom s krvným obehom a výsledkom je vznik vredov. Metódy, ktoré môžu zlepšiť cirkuláciu, môžu pacientom pomôcť s hojením rán.
Môže vibroterapia ovplyvniť zlý cholesterol?
Áno.
Zistilo sa, že používanie vibroterapie počas primárnej starostlivosti je jednoduché, bezpečné a účinné pri klinickej redukcii glykovaného hemoglobínu a zlepšuje väčšinu rizikových faktorov spojených s lipidmi pre kardiovaskulárne choroby (tj cholesterolu, triglyceridov a aterosklerotického indexu). Samozrejme, mali by sme pamätať aj na správnu výživu.
Zápcha - Aké programy vybrať, ak mám zápchu?
Najlepšie v pozícii [E1] Bedrá a pozícii [F1] Metabolizmus.
Cholesterol - môže vibroterapia ovplyvniť zlú hladinu cholesterolu?
Áno.
Zistilo sa, že používanie vibroterapie počas primárnej starostlivosti je jednoduché, bezpečné a účinné pri klinickej redukcii glykovaného hemoglobínu a zlepšuje väčšinu rizikových faktorov spojených s lipidmi pre kardiovaskulárne choroby (tj cholesterolu, triglyceridov a aterosklerotického indexu). Samozrejme, mali by sme pamätať aj na správnu výživu.

Aplikácia - regenerácia v športe

Je vibroterapia bezpečná?
Áno.
Pri používaní vibrácií s nízkou amplitúdou neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky pri športových úrazoch. Vibračná terapia môže urýchliť proces rekonvalescencie, čo umožní skorší návrat k plnému zdraviu aj v prípade tzv. ťažkých zranení, ako napríklad poškodenie krížových väzov.
Ako vibroterapia posilňuje hlboké paraspinalové svaly?
Zistilo sa, že masáž pomocou nízkofrekvenčných vibrácií (pásmo 15-50 Hz) zvyšuje príjem kyslíka, okysličovanie krvi a svalov, lokálnu a systémovú cirkuláciu, lokálnu teplotu tkanív podrobených vibráciám a aktiváciu svalových enzýmov. Použitie vibrácií s vhodnou frekvenciou môže spôsobiť významný stimulačný účinok vedúci k aktivácii neuromuskulárnych vretien. Zlepšenie svalového metabolizmu a hlboké štrukturálne zmeny v muskuloskeletálnom systéme, môžu mať vplyv na kumulatívny účinok tréningu. Zlepšenie svalového metabolizmu a hlboké štrukturálne zmeny v muskuloskeletálnom systéme môžu mať vplyv na kumulatívny účinok tréningu. Posilnené paraspinalové svaly vám umožňujú udržiavať správne držanie tela. Pri prevencii vývoja degeneratívnych zmien v chrbtici zohráva dôležitú úlohu posilňovanie svalov, najmä trupu.
Jak zwiększa się zakres ruchomości stawu kolanowego po zabiegu z modułem kolana?
Aktivácia tkanív prostredníctvom vibrácií môže stimulovať aktivitu fibroblastov a pomôcť pri obnovení správneho vyrovnania kolagénových vlákien, čím sa tkanivám umožní obnova tkanivových vlastnosti po zranení. Obmedzuje to čas rekonvalescencie v prípadoch, keď sa športovec stále nemôže podieľať na cvičení s plným zaťažením alebo silovom tréningu s ťažkými bremenami. Dôsledkom dlhej imobilizácie kĺbu, dochádza k nepriaznivému rastu tkaniva vláknitého a vláknitého tuku. Tento proces vedie k zničeniu kĺbu. Preto je dôležité neustále aktivovať imobilizované miesta. Rytmické kontrakcie a uvoľnenie svalov ovplyvňujú kĺbovú chrupavku, mikrokoncentráciu kostných tkanív, kontrakciu a uvoľnenie kolagénových vlákien pokožky a fascie.
Ako môže vibroterapia regenerovať moje telo po nadmernom tréningu / zranení?
Významným procesom pri regenerácii zraneného tkaniva je vhodná vaskularizácia poškodenej oblasti. Obnova cievneho zásobovania v mieste poranenia je prvým znakom regenerácie a je nevyhnutná pre následné morfologické a funkčné zotavenie poškodeného tkaniva. Výskum ukázal, že sú stimulované svaly charakterizované intenzívnym vývojom nových ciev zo všetkých hraníc zdravých svalov obklopujúcich miesto zranenia.
Používa niektorý známy športovec vibroterapiu?
Áno, v Poľsku sú okrem iných aj olympionici z poľského zimného tímu a poľskí reprezentanti v letných disciplínach.
Skúmal už niekto, či skutočne funguje?
Áno, výskumy sa uskutočňujú po celom svete. V Poľsku vedie výskum využívania vibroterapie v medicíne, rehabilitácii a športe okrem iných k univerzita v Krakove, vo Vroclave a v Katoviciach. Viac informácií o výskume nájdete napríklad na stránke wibroterapia.com
Môžem použiť vibroterapiu pred tréningom?
Áno, účinky vibroterapie sú v tomto prípade overené a testované. Pozornosť by sa mala venovať trom faktorom, ktoré môže vibroterapia poskytnúť: zvýšený prah bolesti, zvýšený prietok krvi a relaxácia po natiahnutí svalov. Po vibroterapii dochádza k zníženiu bolesti počas vykonávania strečových cvičení. Účinok zlepšenia cirkulácie zvyšuje svalovú flexibilitu a zabraňuje oneskorenej svalovej bolesti (DOMS). Viac o tejto téme v článku.

Drogi Użytkowniku

Przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszych serwisów. Przechodząc do serwisu zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Stosowanie plików cookies i innych technologii
Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:
•Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron •Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych •Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce cookies.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych jest VITBERG Jacek Sikora, z siedzibą w Nowym Sączu, ul.Borelowskiego 29, NIP: 7341009112, REGON: 490746866. Możesz skontaktować się z nami mailowo : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. oraz w dowolnym momencie wyrazić swój sprzeciw wobec tego rodzaju działań. W związku z reformą prawa ochrony danych osobowych nasi partnerzy potrzebują Twojej zgody na działania, których dokonują na naszych stronach. W przypadku jej udzielenia nasi partnerzy będą mogli w ramach uzasadnionego interesu wykorzystać Twoje informacje także dla celów analitycznych służących ocenie skuteczności podejmowanych działań marketingowych. Pamiętaj, że ewentualna zgoda jest Twoją dobrowolną decyzją, natomiast brak jej udzielenia może wpłynąć na Twój komfort korzystania z naszych serwisów. Aby wyrazić zgodę, kliknij w przycisk „Przejdź do serwisu”. Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że korzystanie z tych informacji do czasu wycofania zgody było niezgodne z prawem.
Twoje prawa
Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pamiętaj jednak, że nie w każdym przypadku możliwe jest zrealizowanie Twoich praw w odniesieniu do informacji zapisanych w plikach cookies.